ZOBACZ DLA KOGO STWORZYLIŚMY NASZ ZESPÓŁ ?

 

DZIECI I NIEMOWLĘTA:

  • URODZONE PRZEDWCZEŚNIE,
  • Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM,
  • Z KRĘCZEM SZYI, ASYMETRIĄ RÓŻNEGO POCHODZENIA (UŁOŻENIOWĄ, NEUROLOGICZNĄ),
  • Z NIEPRAWIDŁOWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM (PODWYŻSZONYM/OBNIŻONYM),
  • Z PORAŻENIEM SPLOTU BARKOWEGO,
  • Z ZESPOŁEM DOWNA I INNYMI SYNDROMAMI GENETYCZNYMI,
  • Z ZABURZENIAMI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO BEZ OKREŚLONEJ DOTYCHCZAS PRZYCZYNY (DIAGNOZY),
  • Z OPÓŹNIENIEM ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO,
  • Z ZABURZENIAMI ORTOPEDYCZNYMI.